Skip to main content

Kopalnie i huty

SIGMA GROUP A.S. przywodzi na rynku kompleksową serią produktów i zestawów pomp dla kopalń i hut. SIGMA GROUP A.S. oferuje:

  • Systemy odwadniające dla kopalń z zastosowaniem pomp CDB,
  • Systemy w kopalniach odkrywkowych z wykorzystaniem pomp do szlamu i pompy pionowe z serii CVFV i CVEV umieszczone na pontonach,
  • Zestawy do pompowania wody pod wysokim ciśnieniem do odwiertów naftowych. Pompowe zestawy do wydobycia ropy naftowej to wysokociśnieniowe pompy wirowe z serii CDB i CND,
  • SIGMA GROUP oferuje proste i niezawodne pompy spiralne i pompy wielostopniowe średniego ciśnienia z nowej serii CU,
  • Układy chłodzenia dla zakładów metalurgicznych: CND, QVD, KID, HVBW, BQOW, BQLV, AQTV, CVEV i CVFV.

Pompy Sigma dla kopalń i fabryk hutniczych pracują niezawodnie w zakładach spółek czeskich i zagranicznych, na przykład w OKD w Ostrawie, w Mittal Steel Ostrava i na US Steel Košice a.s.