Skip to main content

Pracownicy

SIGMA POLSKA sp. z o.o.
Ul. Tarnogórska 226/1
44-100 Gliwice

NIP 534-14-72-613
Tel.: 32 666 41 34
Fax.: 32 234 54 98
e-mail: polska@sigma.cz

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000179793
Kapitał zakładowy/wpłacony 66 500,- PLN

 


mgr inż. Tomáš Pozdíšek
Dyrektor

Tel.: +48 509-802-009; +420 606-775-540
e-mail: t.pozdisek@sigma.cz

Pobierz dane kontaktowe:

 

 


mgr Aleksandra Pakura
Specjalista ds. sprzedaży pomp

Tel.: +48 509-641-828
e-mail: a.pakura@sigma.cz

Pobierz dane kontaktowe:

 

 


inż. Grzegorz  Sulin
Specjalista ds. sprzedaży pomp i realizacji projektów

Tel.: +48 515-096-695
e-mail: g.sulin@sigma.cz

Pobierz dane kontaktowe:

 

 


mgr inż. Karol Krzeszowiec
Specjalista ds. sprzedaży pomp i realizacji projektów

Tel.: +48 502-611-248
e-mail: k.krzeszowiec@sigma.cz

Pobierz dane kontaktowe: