Skip to main content

Kompletne instalacje przemysłowe

Dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na wydajność, oszczędność energii, ochronę środowiska oraz kontrolę, przetwarzanie i wykorzystywanie wody jako podstawowego surowca w wielu działaniach człowieka, technologia pompowania stała się złożoną i bardzo ważną dziedziną. SIGMA GROUP A.S. oferuje swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie inżynierii, dostawy i działań montażowych w dostarczaniu całych agregatów i budowie pompowni pod klucz.