Skip to main content

Inżynieria

Przez prawie cztery dekady, projektowanie, budowa i działalność grupy koncentruje się na kompleksowej realizacji kompletnych obiektów. Działalność ta spotyka się z  potrzebami wymagających klientów, którzy mają zamiar instalować pompy do skomplikowanych urządzeń przemysłowych.

Zależna firma SIGMA DIZ spol.. s r.o. specjalizuje się w działaniach inżynierskich i dostawach kompletnych obiektów przemysłowych przeznaczonych do przemysłu energetycznego i gospodarki wodnej w zakładach przemysłowych.

SIGMA DIZ spol.. s r.o. zajmuje się również projektowaniem, dostawą i montażem dużych stacji pompowych w przemyśle hutniczym i górnictwie i stacji odwadniania lub nawadniania w rolnictwie.