Skip to main content

Prace badawczo-rozwojowe

Badania i rozwój w sektorze inżynierii pompowania i ich zastosowanie w ulepszonych technikach produkcji stanowią klucz do sukcesu firmy SIGMA.

SIGMA Výzkumný vývojový Ústav, s.r.o. jest spółką zależną, która działa w ramach grupy SIGMA i jest poświęcona rozwojowi pomp.

SIGMA Výzkumný vývojový Ústav, s.r.o. posiada laboratorium do badania pomp. Zajmuje się także rozwojem i produkcją sprzętu pompowego przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego oraz filtrów ochronnych dla wojska, przemysłu i zastosowań cywilnych. Firma gwarantuje wysoką jakość produktów i usług, posiada certyfikat ISO 9001.

W 2010 r., SIGMA GROUP A.S. zbudowała nowe centrum, Firma HYDRAULICKÉHO výzkumu spol.. s ro, która posiada status organizacji badawczej, zgodnie z przepisami prawa UE. Zadaniem tej organizacji jest zapewnienie uczestnictwa instytucji naukowych i akademickich, studentów i ekspertów w badaniach i rozwoju w dziedzinie mechaniki płynów, maszyn hydrostatycznych, hydrodynamicznych i inżynierii pompowania.